Privacy Policy

Algemeen

Stichting Sneltest.frl gevestigd te 8939 AS Leeuwarden aan De Gronzen 6, Kamer van Koophandelnummer 80911056, hierna te noemen SnelTest.frl.

SnelTest.frl verleent u hierbij toegang tot deze website (www.sneltest.frl) en nodigt u uit, de hier aangeboden diensten af te nemen.

SnelTest.frl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Doeleinden voor de verwerking

SnelTest.frl heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en gaat te allen tijde zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.

SnelTest.frl verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanvragen en uitvoeren van een Covid-19 test.

Door uw aanvraag in te dienen en af te ronden geeft u ons toestemming uw gegevens te verwerken, met het aanvragen en uitvoeren van een Covid-19 test als doel.

Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt Entranz, enkel indien noodzakelijk, om contact met u op te nemen over uw testaanvraag en om de uitslag(en) naar u te verzenden.

Het verwerken van de gevraagde persoonsgegevens door Entranz is noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst: het aanvragen, betalen en uitvoeren van een Covid-19 test en de verplichting uitslagen aan u door te geven en, indien positieve uitslagen van toepassing zijn, deze door te geven aan de GGD. Indien u uw persoonsgegevens niet aan ons wenst te verstrekken, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

De gegevens worden enkel verzameld voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

Duur van de opslag van gegevens

De website www.sneltest.frl en Entranz bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk (zie ook het privacy statement van Entranz, welke verschijnt bij het maken van de testafspraak en het eventueel invullen van een voucher en het doen van de betaling voor de aangevraagde test).

Als u uw aanvraag heeft ingediend en heeft betaald nemen we uw testaanvraag zo snel als mogelijk in behandeling. Nadat uw testuitslag bekend is en naar u is verzonden worden deze en uw persoonsgegevens tijdelijk bewaard in de systemen van Entranz. Deze gegevens bewaart Entranz, opdat u uw uitslag en/of uw factuur op een later tijdstip kunt raadplegen en in verband met de wettelijke verplichting van Entranz betaalgegevens 5 jaar te bewaren voor de fiscus.

Verstrekking aan derden

We verwerken uw persoonsgegevens enkel met het doel een Covid 19 test voor u aan te vragen.

We maken gebruik van het betaalprogramma van Entranz voor het verwerken van de betalingen.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te wijzigen. Houd er hierbij rekening mee dat het niet meer mogelijk is uw gegevens te wijzigen nadat uw test(en) is/zijn afgenomen.

U heeft niet het recht uw persoonsgegevens en/of testuitslag te laten verwijderen. 

SnelTest.frl is niet gemachtigd gegevens te verwijderen uit de systemen van Entranz.

Autoriteit persoonsgegevens

SnelTest.frl draagt zorg voor de veilige verwerking van uw gegevens. Heeft u een klacht, vraag of opmerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met ons op via info@sneltest.frl. We helpen u graag.

Indien u een klacht heeft, waar u niet met ons uitkomt, dan kunt u deze indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

De website is beveiligd door middel van een SSL verbinding. Tevens zijn alle verbindingen met de server beveiligd met een SSL verbinding.